# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
02:09:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
02:08:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
02:08:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
02:06:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
02:09:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
02:08:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
02:09:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
02:04:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
02:10:48
10 Midare Uchi
02:06:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
02:10:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
02:08:29